Image

Pengiktirafan dan Pensijilan

DASAR KUALITI

Hospital Queen Elizabeth II komited memberi rawatan perubatan yang cekap dan selamat mengikut peraturan dan protokal semasa dan mengutamakan konsep penambahbaikan berterusan

Hak Cipta Terpelihara © 2020 Hospital Queen Elizabeth II