VISI DAN MISI
Kategori : Unit Kualiti
VISI

Unit Kualiti akan menjadi pusat kecemerlangan yang menyediakan sumber dalam peningkatan Aktiviti Kualiti Hospital Queen Elizabeth II.

MISI

Komited untuk memberi perkhidmatan melalui pemantauan berterusan, cadangan penambahbaikan dan membuat tindakan susulan, demi meningkatkan keberkesanan pengurusan kualiti Hospital.