FUNGSI UTAMA
Kategori : Unit Kesihatan Awam
I. Kawalan Penyakit Berjangkit

• Senarai Aktiviti
• Proses Kerja
• Carta Aliran Kerja
• Borang

II. Kawalan Penyakit Bawaan Vektor

• Senarai Aktiviti
• Proses Kerja
• Carta Aliran Kerja
• Borang

III. Keselamatan dan Kualiti Makanan

• Senarai Aktiviti
• Proses Kerja
• Carta Aliran Kerja
• Borang

IV. Penguatkuasaan

• Senarai Aktiviti
• Proses Kerja
• Carta Aliran Kerja
• Borang