OBJEKTIF
Kategori : Kardiotorasik Anestesia dan Perfusi

OBJEKTIF 

Memberi perkhidmatan anesthesia dan perfusi yang lebih efisien, berkualiti, selamat dan terkini kepada pesakit yang menjalani pembedahan jantung selari dengan objektif utama Kementerian Kesihatan Malaysia.