VISI DAN MISI
Kategori : Kardiotorasik Anestesia dan Perfusi
VISI

Jabatan Kardiotorasik Anestesiologi dan Perfusi bertekad untuk memberi dan menyediakan perkhidmatan anestesiologi kardiotorasik dan perfusi yang selamat, berkesan serta mudah dicapai oleh semua lapisan masyarakat dan melahirkan kakitangan yang berkemahiran tinggi dalam bidang anestesiologi kardiotorasik dan perfusi merangkumi sokongan kepakaran klinikal dan teknikal melalui latihan intensif, bimbingan, kajian dan inovasi berterusan.

MISI

Jabatan Kardiotorasik Anestesiologi dan Perfusi akan menjadi tonggak dan peneraju serantau dalam perkhidmatan pembedahan jantung, torasik dan perfusi merangkumi perkhidmatan peri operatif anestesiologi kardiotorasik perfusi dan sokongan penjagaan pesakit rawatan rapi kardiotorasik.