OBJEKTIF
Kategori : Seksyen Perolehan, Pembangunan dan Pengurusan Fasiliti
‚óŹ Okjektif seksyen ini adalah untuk menguruskan hal ehwal perolehan sebut harga ,pembangunan kemudahan dan infrastruktur, serta Pengurusan dan penyelenggaraan aset hospital ini.