OBJEKTIF
Kategori : Medical High Dependency Unit

OBJEKTIF JABATAN 

• Memberi penjagaan rapi kepada pesakit yang memerlukan ventilasi invasive (ventilator).
• Memberikan perawatan resusitasi dalam kecemasan.
• Menjalankan rawatan rapi dan berterusan kepada pesakit yang kritikal dan memerlukan ‘inotropes’.
• Memberi pendidikan kesihatan yang berterusan kepada pesakit sepanjang hospitalisasi.
• Memberi penjagaan kepada pesakit yang memerlukan rawatan dialysis di dalam unit.