PIAGAM PELANGGAN
Kategori : Pembedahan AM

PIAGAM PELANGGAN  

Jabatan Pembedahan Sub-kepakaran

1. Setiap pelanggan akan dilayan dengan baik, mesra, bertimbang rasa, hormat, bersopan santun, jujur.

2. Masa 30 minit dari daftar kemasukan dibuat sehingga pesakit diterima masuk wad.

3. Penempatan dilakukan dalam masa 20 minit pesakit dimasukkan ke wad.

4. Setiap pesakit akan diperiksa oleh pegawai perubatan dalam masa 60 minit.

5. Setiap pesakit diberi jaminan bahawa kehormatannya akan dipelihara semasa menerima rawatan, segala maklumat mengenai penyakit dan rawatan dirahsiakan dan hanya boleh diberitahu kepada pihak tertentu dengan keizinannya tertakluk kepada undang-undang.

DISCAJ

6. Pesakit akan diberikan discaj ‘Planning ‘ semasa discaj :-
6.1 Maklumat temujanji.
6.2 Ringkasan discaj.
6.3 ‘Dressing Slip’ preskripsi ubat dan lain-lain jika ada.
6.4 Risalah rawatan susulan.
6.5 Surat rujuk kepada Pakar/ Pegawai Perubatan klinik swasta yang merujuk.
6.6 Resit bayaran discaj hopital untuk semua pesakit.
6.7 Nasihat dan pendidikan kesihatan.