Keputusan eBidding Tahun 2017 bagi Hospital Queen Elizabeth II
Kategori : Tawaran Tender dan Sebut Harga

BIL.

NO. SEBUTHARGA

TAJUK

NAMA SYARIKAT YANG BERJAYA

HARGA TAWARAN (RM)

TEMPOH SIAP/ PENYERAHAN

1

B0251144701170004

MEMBEKAL DAN MENGHANTAR 10 JENIS KERTAS BAGI TEMPOH SATU (1) TAHUN

PELANGI KAGUM

RM60,710.30

27.09.2017

2

B0251144701170005

MEMBEKAL DAN MENGHANTAR ALAT TULIS BAGI TEMPOH SATU (1) TAHUN

PELANGI KAGUM

RM38,150.80

27.09.2017

3

B0251144701170006

MEMBEKAL DAN MENGHANTAR DAKWAT PENCETAK BAGI TEMPOH SATU TAHUN

KOMISO PRINTER AND COMPUTER CLINIC

RM74,427.00

16.10.2017